15/07/2020 - 06:06

Xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao 

Đại tá Phạm Ngọc Quang
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố,
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự (QS) TP Cần Thơ quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM), gắn với xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ QS thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy QS TP Cần Thơ trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ QS thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ, Đảng bộ QS thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; phát huy ý chí tự lực, tự cường, dân chủ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ QS thành phố đề ra. Đồng thời, chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng (QP), QS địa phương; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng tiềm lực QP, an ninh và xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên (bình quân đạt trên 25%). Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới, mở rộng ra nhiều đối tượng, đặc biệt đã mở 2 lớp cho chủng sinh Đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ có 129 vị tham dự và 2 lớp cho chư tăng Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, có 174 vị tham dự.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt công tác tuyển sinh QS, có 137 thí sinh trúng tuyển vào các trường trong Quân đội, đạt 27,75% (nhiệm kỳ trước có 119 em, đạt 16,3%). Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực đúng biên chế quy định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ theo Thông tư số 33 của Bộ QP, tỷ lệ đảng viên dân quân đạt 18,54%, tự vệ đạt 57,46%. Xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 99,88% (đúng chuyên nghiệp quân sự 88,24%, tỷ lệ đảng viên 15,06%).

Đảng bộ đã lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, bảo đảm đồng bộ và chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, giáo dục chính trị với huấn luyện chiến đấu; lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan là trọng tâm; huấn luyện đúng nguyên tắc, phương châm, quan điểm, mối kết hợp, sát thực tế chiến đấu, địa bàn sông nước và đối tượng tác chiến. Kết quả huấn luyện hằng năm cho các đối tượng đều đạt khá, trong đó huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi. Chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2018; tất cả 9 quận, huyện diễn tập KVPT, phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; tất cả 85 xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ đúng theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công tác hậu cần và công tác kỹ thuật luôn được coi trọng, gắn phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” với phong trào Thi đua Quyết thắng, thi đua yêu nước và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố ra sức thi đua đạt thành tích cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác dân vận, chính sách, tiếp tục phát huy có hiệu quả mô hình Tết Quân Dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình mới: “Đối thoại chính sách với người có công”, “Tiếp nhận, giúp đỡ hộ nghèo”… Kết quả, đã tiếp nhận, giúp đỡ 106 hộ nghèo, với số tiền trên 1,48 tỉ đồng, có 89 hộ đã thoát nghèo; xây tặng 141 Nhà tình đồng đội, với số tiền 5,99 tỉ đồng. Những hoạt động đó đã góp xây dựng hậu phương Quân đội và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố tham gia quết cốm dẹp cùng với đồng bào dân tộc Khmer xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ QS thành phố luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định. Từ đó, tập trung xây dựng tổ chức đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là ở cơ sở. Mọi hoạt động của cấp ủy các cấp đều được tiến hành theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Coi trọng chất lượng ra nghị quyết, triển khai thực hiện, phân công công tác cho cán bộ, đảng viên và kiểm tra chấp hành nghị quyết; phát huy trí tuệ tập thể, vai trò, trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chi bộ và đơn vị. Đối với tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan, tập trung nâng cao năng lực quán triệt nghị quyết, chỉ thị của trên; bám sát cơ sở, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao năng lực tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị. Các tổ chức cơ sở đảng ở đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, nhất là lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; chất lượng giáo dục đào tạo; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các tổ chức cơ sở đảng ở Ban Chỉ huy Quân sự các quận, huyện, chú trọng thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP và phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giúp nhân dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đảng ủy QS thành phố chỉ đạo cấp ủy các cấp kết hợp chặt chẽ yêu cầu xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng viên 5 tốt” với các tiêu chí trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Đồng thời, cụ thể hóa tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và tiêu chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên, quần chúng phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của các loại hình cơ quan, đơn vị và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện tiêu chí, chuẩn mực để phấn đấu. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn chú trọng đạo đức, phong cách, tác phong làm việc khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, sâu sát quần chúng, tự giác “tự soi”, “tự sửa”. Kết quả đánh giá chất lượng Đảng, hằng năm có 80% tổ chức sơ sở đảng và trên 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối QS, QP của Đảng, chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ trên giao, cụ thể hóa và xác định các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, trúng, hiệu quả. Trong lãnh đạo, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, khó khăn và giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước, coi trọng nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Phát huy vai trò trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn là tấm gương tiêu biểu để cấp dưới học tập, noi theo. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy định; phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ và LLVT thành phố. 

Chia sẻ bài viết