05/07/2021 - 20:08

Xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị 

Ðoàn công tác Bộ Công an khảo sát thực tế cơ sở vật chất tại Công an phường An Hòa vào tháng 4-2021. Ảnh: CTV

(CT) - Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, vừa ký công văn về việc xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và văn minh đô thị.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan Công an nhân dân, nhất là Luật Công an nhân dân. Quán triệt, thực hiện tốt chủ trương về xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, làm giảm tội phạm và các điều kiện, nguy cơ phát sinh, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo vệ và nâng cao đời sống nhân dân.

Ban, ngành, đoàn thể có sự quan tâm, đẩy mạnh đầu tư, hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện hoạt động cho lực lượng công an, nhất là đơn vị được chọn xây dựng thí điểm. Công an thành phố bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ðảng ủy Công an Trung ương, phối hợp chủ động xây dựng Ðề án Công an thành phố thực hiện thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu. Ðồng thời phối hợp Quận ủy, UBND quận Ninh Kiều triển khai thực hiện tốt công tác thí điểm xây dựng Công an phường An Hòa điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị theo phương án đã báo cáo Bộ Công an.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết