06/09/2020 - 18:07

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ 

(CT) - Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường (BVMT).

Rác thải được vận chuyển đến Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ xử lý.

Theo Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB Cần Thơ (đơn vị đầu tư xây dựng và quản lý Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ), nhà máy xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động gần 2 năm, diện tích 5,3ha, lượng rác trung bình tiếp nhận mỗi ngày hơn 453 tấn (chiếm khoảng 70% lượng rác sinh hoạt thải ra hằng ngày của TP Cần Thơ). Tổng lượng rác xử lý đến cuối tháng 8-2020 hơn 317.000 tấn, tạo ra gần 103 triệu kWh điện. Ðến nay, nhà máy đã hoàn thành 5 công trình BVMT, gồm: công trình thu gom và xử lý nước thải; công trình xử lý bụi, khí thải; công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường; công trình và thiết bị lưu giữ chất thải nguy hại và các công trình, biện pháp BVMT khác. Trong đó, đối với việc xử lý nước rỉ rác, nhà máy đã xây dựng hệ thống xử lý với công suất 200m3/ngày, đêm. Nước rỉ rác sau khi xử lý đạt quy chuẩn được tái sử dụng cho hoạt động của nhà máy, không thải ra môi trường. Tro xỉ còn lại sau quá trình đốt rác được sơ chế, xử lý tại khu vực lưu chứa của nhà máy và sẽ được chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý hoặc sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng (đối với tro xỉ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định)…

Ngoài ra, Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ cũng được xác nhận hoàn thành chương trình quan trắc môi trường gồm giám sát chất lượng nước thải định kỳ, giám sát khí thải và giám sát bùn thải từ hệ thống xử lý nước rỉ rác. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu đơn vị quản lý tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về BVMT, thường xuyên vận hành và lập nhật ký vận hành các công trình nêu trên. Thực hiện chương trình quan trắc môi trường và báo cáo công tác BVMT định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB Cần Thơ sẽ tiếp tục xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ trở thành dự án trọng điểm trong mô hình đô thị xanh ở khu vực ÐBSCL; hợp tác xử lý rác đã qua chôn lấp ở bãi rác lộ thiên trên địa bàn, góp phần cải tạo môi trường thành phố …

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết