05/10/2017 - 18:02

Xả quỹ bình ổn, giảm giá xăng, tăng giá dầu 

Chiều 5-10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 105 đồng/lít đến 112 đồng/lít và có giá bán mới không cao hơn 17.999 đồng mỗi lít và tăng giá các loại dầu từ 147 đồng/lít đến 318 đồng/lít.

Cụ thể, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Đồng thời chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, với mức:

+ Xăng khoáng: 130 đồng/lít (kỳ trước là 110 đồng/lít);
+ Xăng E5: 110 đồng/lít (kỳ trước là 90 đồng/lít);
+ Dầu diesel: 180 đồng/lít (kỳ trước là 180 đồng/lít);
+ Dầu hỏa: 190 đồng/lít (kỳ trước là 190 đồng/lít);
+ Dầu mazut: 100 đồng/kg (kỳ trước là 100 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:
- Xăng RON 92: giảm 112 đồng/lít;
- Xăng E5: giảm 105 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: tăng 147 đồng/lít;
- Dầu hỏa: tăng 318 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 212 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng RON 92: không cao hơn 17.999 đồng/lít;
- Xăng E5: không cao hơn 17.731 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.588 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 13.433 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.748 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 16 giờ 55 ngày 5-10-2017.

Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 20-9, giá xăng RON 92 tăng 319 đồng/lít, xăng E5 tăng 297 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 491 đồng/lít, dầu hỏa tăng 568 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 388 đồng/kg.

Nguồn: Nhân Dân điện tử

Chia sẻ bài viết