25/01/2021 - 15:11

Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam 

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), Báo Cần Thơ trân trọng giới thiệu một số ấn phẩm ghi lại những chặng đường vinh quang của Đảng ta.

Bìa quyển sách “Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm (1930-2020) những chặng đường lịch sử vẻ vang”. Ảnh: DUY KHÔI

Sách ảnh “90 năm Ðảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020)”

Sách do NXB Thông tấn (thuộc Thông tấn xã Việt Nam) biên soạn, xuất bản và ấn hành nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Với hơn 400 trang, được trình bày song ngữ Việt - Anh, cuốn sách tuyển chọn hơn 600 bức ảnh tư liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Ðảng, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phòng ảnh tư liệu Thông tấn xã Việt Nam…

Qua đó, sách khắc họa từng giai đoạn của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước vượt qua bao biến cố, thăng trầm, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, viết nên những trang lịch sử hào hùng của lịch sử Việt Nam hiện đại, của thời đại Hồ Chí Minh vinh quang.

Cuốn sách được biên soạn công phu, có sự tham gia tư vấn, thẩm định của các nhà khoa học lịch sử, không chỉ có giá trị về mặt thông tin tư liệu, còn mang ý nghĩa của một công trình khoa học. Những trang sách, hình ảnh góp phần vun bồi niềm tự hào dân tộc, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Ðảng Cộng sản Việt Nam, với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và công cuộc đổi mới đất nước.

“Ðảng Cộng sản Việt Nam 90 năm (1930-2020) những chặng đường lịch sử vẻ vang”

Sách do tác giả Vũ Như Khôi chủ biên, NXB Công an nhân dân ấn hành năm 2020. Những trang sách giúp bạn đọc hiểu rõ thêm quá trình lãnh đạo cách mạng của Ðảng ta trong hơn 9 thập niên qua.

Sách dày 522 trang, gồm 6 chương. Chương 1 trình bày giai đoạn Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Chương 2 trình bày giai đoạn Ðảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954). Chương 3 trình bày giai đoạn Ðảng lãnh đạo xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam (1954-1975). Chương 4 trình bày giai đoạn Ðảng lãnh đạo xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trên phạm vi cả nước (1975-1986). Chương 5 trình bày giai đoạn Ðảng lãnh đạo cộng cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng (1986-1996). Chương 6 trình bày giai đoạn Ðảng lãnh đạo phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh phát triển đất nước, hội nhập quốc tế (1996-2020).

“Tìm hiểu về Ðảng Cộng sản Việt Nam”

Sách do NXB Thanh niên ấn hành, tác giả Minh Khánh biên soạn. Nội dung cuốn sách viết theo dạng hỏi - đáp về những sự kiện trọng đại qua các giai đoạn lịch sử của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Quyển sách cũng tập trung nhấn mạnh đến vai trò to lớn của Ðảng ta trong quá trình đổi mới, đưa đất nước phát triển và hội nhập kể từ Ðại hội VI của Ðảng vào năm 1986 đến nay. Có 100 câu hỏi đáp là 100 vấn đề được giải đáp tường tận, cung cấp những thông tin có giá trị, giúp người đọc thêm hiểu và thêm yêu Ðảng Cộng sản Việt Nam, là tài liệu hữu ích phục vụ nghiên cứu về quá trình lãnh đạo cách mạng của Ðảng ta trong hơn 9 thập niên qua.

PV (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết