09/04/2023 - 09:12

Vĩnh Long dự trù 300ha đất phát triển nhà ở tại các đô thị trung tâm 

(CT) - UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 3052/QÐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Một góc đô thị trung tâm Vĩnh Long.

Theo đó, đến năm 2025, tỉnh Vĩnh Long có nhu cầu xây dựng 42.833 căn nhà các loại (nhà ở thương mại 5.220 căn, nhà tái định cư 2.182 căn, nhà ở xã hội 3.243 căn, nhà ở dân đầu tự xây dựng 34.370 căn), với tổng quỹ đất hơn 594ha; giai đoạn 2026-2035 nhu cầu 70.788 căn nhà (nhà ở thương mại 16.591 căn, nhà tái định cư 4.557 căn, nhà ở xã hội 5.458 căn, nhà ở dân đầu tư xây dựng 48.731 căn), với tổng quỹ đất hơn 1.180ha. Tỉnh cũng dự trù dành 300ha đất tại các đô thị trung tâm để phát triển nhà ở trong giai đoạn này.

Dự tính tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn đến năm 2025 là hơn 34.454 tỉ đồng; trong đó ngân sách nhà nước 246 tỉ đồng, còn lại là vốn của doanh nghiệp thực hiện các dự án nhà ở, vốn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, vốn của người dân tự bỏ ra hoặc huy động từ họ hàng, người thân để xây dựng nhà ở... Tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn 2026-2035 khoảng hơn 56.393 tỉ đồng. Ðể thực hiện Chương trình phát triển nhà ở, tỉnh Vĩnh Long sẽ tận dụng tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, vốn vay từ ngân hàng, nguồn vốn ngân sách tỉnh, nguồn vốn huy động hợp pháp từ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân để đầu tư xây dựng nhà ở; sử dụng nguồn thu từ quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để thực hiện hỗ trợ một phần chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng đối với các dự án nhà ở xã hội. Ngoài ra, trình Chính phủ chấp thuận cho thu tiền quỹ đất 20% có vị trí không thuận lợi để thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô trên 10ha để bổ sung kinh phí hỗ trợ một phần chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng đối với các dự án nhà ở xã hội; xem xét thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ theo hình thức BT thanh toán bằng các nền đất sinh lời trong cụm tuyến...

Huỳnh Biển

Chia sẻ bài viết