30/06/2009 - 08:42

Việt Nam tổ chức Hội nghị Chánh án các nước Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13

(Chinhphu.vn)- Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị Chánh án các nước Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13, dự kiến diễn ra từ ngày 8-12/11/2009 tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cần phải được tiến hành khẩn trương, chu đáo, đảm bảo cho Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị cho ý kiến về việc phân công cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo cũng như các Tiểu ban như: Tiểu ban Nội dung có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan soạn thảo các văn kiện, tài liệu, phụ trách công tác thông tin tuyên truyền; Tiểu ban Lễ tân chịu trách nhiệm thu xếp chương trình làm việc, Tiểu ban An ninh thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị... Căn cứ vào các nhiệm vụ được phân công, các Tiểu ban chủ động bổ sung, hoàn thiện các đề án hoạt động cụ thể và tiến hành thực hiện các hoạt động này theo đúng tiến độ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng cho ý kiến về cơ chế trao đổi thông tin của Ban Chỉ đạo, nhằm đảm bảo thông tin trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo được thông suốt.

Được biết, Hội nghị Chánh án các nước Châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức 2 năm/lần theo cơ chế luân phiên. Hội nghị lần thứ 12 được tổ chức vào năm 2007 tại Hồng Công với sự góp mặt của 28 quốc gia. Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam tham gia lần đầu tiên tại Hội nghị lần thứ 6 vào tháng 8-1995 tại Bắc Kinh.

NGUYỄN HOÀNG

Chia sẻ bài viết