16/01/2009 - 07:56

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Văn phòng Trung ương cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những dự báo chính xác

Sáng 15-1, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2008, triển khai nhiệm vụ năm 2009 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, nêu rõ những nhiệm vụ quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư cho rằng: Văn phòng Trung ương phải là đầu mối giữa các cơ quan phối hợp, tập hợp được đội ngũ chuyên gia giỏi nghiên cứu, phân tích, đề xuất xây dựng những chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước phù hợp với tình hình đất nước, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu các vấn đề tham mưu tổng hợp và tham mưu chuyên sâu trên các lĩnh vực về kinh tế, xã hội, nội chính... Văn phòng Trung ương cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, quản lý tài chính, tài sản của Đảng, bảo đảm tài chính và các điều kiện vật chất phục vụ kịp thời các hoạt động của Trung ương và các ban Đảng ở Trung ương, thông qua đó nghiên cứu những chủ trương lớn về công tác quản lý tài chính của đất nước. Là trung tâm thông tin cao nhất, Văn phòng Trung ương cần nâng cao chất lượng tổng hợp, thẩm định thông tin phục vụ lãnh đạo, thông tin phải chính xác, phản ánh đúng sự thật, các văn bản ban hành phải đảm bảo độ chính xác cao. Tổng Bí thư đề nghị toàn thể cán bộ công chức của cơ quan cần thường xuyên nêu cao ý thức, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đoàn kết, sáng tạo hoàn thành nhiệm chính trị, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, là cơ quan tham mưu đắc lực của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Triển khai nhiệm vụ năm 2009, Văn phòng Trung ương tập trung làm tốt công tác tham mưu phục vụ Trung ương, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong nửa nhiệm kỳ còn lại, tham mưu, đề xuất đúng, chính xác những vấn đề cần đưa vào chương trình làm việc trong năm, trên cơ sở đó xây dựng chương trình làm việc hàng quý, hàng tháng, hàng tuần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn phòng nâng cao chất lượng công tác phục vụ các hội nghị Trung ương, Hội nghị Bộ chính trị, Ban Bí thư và các Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập; nâng cao chất lượng xây dựng đề án, thẩm định, góp ý kiến về nội dung các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động sáng tạo, nhạy bén trong nắm bắt tình hình, góp phần giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Văn phòng Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, bảo đảm công tác hậu cần, quản lý và bảo đảm về tài chính phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị. Trong năm, Văn phòng Trung ương chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy toàn quốc; Hội nghị toàn quốc về công tác văn thư lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị xã hội.

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009 và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trực thuộc.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết