30/03/2021 - 19:10

Ủy ban Bầu cử quận Bình Thủy kiểm tra công tác bầu cử

(CT) - Ngày 30-3-2021, Ủy ban Bầu cử quận Bình Thủy đã đến kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Bùi Hữu Nghĩa.

Ðoàn kiểm tra đánh giá cao Ủy ban Bầu cử phường Bùi Hữu Nghĩa làm tốt công tác triển khai quán triệt các văn bản về bầu cử; thành lập các tiểu ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp. Công tác tuyên truyền, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; việc ấn định danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HÐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; công tác giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp nhận hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử của Ủy ban bầu cử phường cũng được thực hiện tốt. Ðịa phương đã rà soát và lập danh sách cử tri phân chia khu vực bỏ phiếu, thành lập tổ bầu cử; kết quả hội nghị hiệp thương và lập danh sách sơ bộ; chú trọng công tác tuyên truyền, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử...

Qua kết quả hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ phường Bùi Hữu Nghĩa giới thiệu 38 người ứng cử. Tính đến ngày 19-3, Ủy ban Bầu cử phường đã rà soát, lập danh sách 7.990 cử tri trong độ tuổi tại 5 khu vực; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ có 306 cử tri.

X.ÐÀO

Chia sẻ bài viết