05/09/2008 - 07:30

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Ưu tiên kiềm chế lạm phát nhưng vẫn bảo đảm tăng trưởng kinh tế

Trong 2 ngày 3 và 4-9, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8.

Chính phủ dành phần lớn thời gian thảo luận về đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 8 tháng qua, dự báo kết quả thực hiện kinh tế- xã hội năm 2008 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp kinh tế- xã hội năm 2009. Đây là những nội dung quan trọng, Chính phủ sẽ báo cáo tại Hội nghị Trung ương 8 (Khóa X) và kỳ họp thứ 4 (Quốc hội khóa XII) sắp tới.

* Đạt kết quả quan trọng bước đầu về kiềm chế lạm phát

Đó là kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng của năm 2008. Thủ tướng nhấn mạnh, từ kinh nghiệm kết quả bước đầu về kiềm chế lạm phát đã cho chúng ta có hướng chỉ đạo điều hành trong thời gian tới về công tác quản lý tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu, giảm nhập siêu...

Trước tình hình lạm phát tăng cao trong quý 4-2007 và các tháng đầu năm nay, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ: thắt chặt tiền tệ, tín dụng, điều chỉnh tỷ giá linh hoạt; sắp xếp lại kế hoạch đầu tư, cắt giảm các dự án đầu tư kém hiệu quả; điều chỉnh thuế quan, khuyến khích xuất khẩu, tăng cường quản lý nhập khẩu; giảm chi phí sản xuất; chống đầu cơ; tăng cường quản lý thị trường giá cả;... Đáng chú ý, trong tháng 8 vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo 8 nhóm giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số:10/2008/NQ- CP ngày 17-4-2008 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Nhờ vậy, tháng 8 và 8 tháng của năm nay, sản xuất công nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng trong điều kiện gặp nhiều khó khăn trở ngại. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, dịch bệnh được khống chế. Xuất khẩu tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao (8 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43 tỉ 321 triệu USD, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2007). Nhập siêu 8 tháng 15,9 tỉ USD, bằng 36,8% kim ngạch xuất khẩu, đang trong xu hướng giảm dần. Trong 8 tháng, tổng vốn FDI đăng ký và tăng thêm đạt 47 tỉ 158 triệu USD, trong đó thực hiện đạt 7 tỉ USD. Lĩnh vực tài chính, tiền tệ, giá cả đã có chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, mặc dù trong tháng 7 giá xăng dầu tăng 31% nhưng chỉ số giá tháng 8 chỉ tăng 1,56%. Trong 8 tháng, giải quyết việc làm cho hơn 1 triệu lao động, trong đó có 5,8 vạn người đi lao động ở ngoài nước...

Tuy nhiên, 8 tháng qua, kinh tế- xã hội nước ta còn bộc lộ một số khuyết điểm và hạn chế. Giải ngân vốn đầu tư trong xây dựng nhìn chung chậm; lạm phát còn tăng cao, nhập siêu còn lớn; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa đạt được như mong muốn; đời sống của một bộ phận dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn...

* Quyết liệt để tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Đề cập về các nhóm giải pháp của 4 tháng cuối năm 2008 và cả năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt nhưng phải linh hoạt trong điều hành. Tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát nhưng vẫn bảo đảm tăng trưởng kinh tế. Các Bộ, ngành, địa phương phải sâu sát thực tế ở cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu để giảm nhập siêu. Tiếp tục rà soát đầu tư công, đình chỉ, hoãn, giãn tiến độ các công trình, dự án xét thấy chưa thực sự cần thiết để tập trung vốn cho các công trình, dự án trọng điểm phục vụ sản xuất, đời sống, sớm mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội. Bảo đảm cân đối cung- cầu, ngăn chặn, xử lý nghiêm nạn đầu cơ buôn lậu, nạn làm hàng giả; điều hành tốt giá cả theo cơ chế thị trường. Quan tâm hơn nữa công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; tập trung giúp đỡ các thương binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với cách mạng, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế và các hoạt động văn hóa, xã hội khác.Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Tại phiên họp này, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2009 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ.

Chiều 4-9, Chính phủ nghe Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu trình bày tờ trình về Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Sáng 5-9, buổi làm việc cuối cùng của phiên họp tháng 8, Chính phủ sẽ nghe và thảo luận về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông thôn và nông dân; Tờ trình Chính phủ về việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Biểu khung thuế xuất khẩu; dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội và một số vấn đề quan trọng khác.

QUANG LIÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết