15/10/2018 - 20:17

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

(CT) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ vừa có công văn hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2018-2019. Ngành yêu cầu các phòng GD&ĐT quận, huyện, các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Các đơn vị cần tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung ngành GD&ĐT thành phố; cơ sở dữ liệu đảm bảo tính chính xác và đầy đủ cho các bậc học; tích hợp, liên thông các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành; cũng như củng cố, tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử trong nhà trường (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc); xây dựng và đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung. Đồng thời, các đơn vị phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng E-learning và đóng góp vào kho bài giảng E-learning trực tuyến toàn ngành; xây dựng mô hình ứng dụng CNTT trong công tác điều hành quản lý, dạy và học, ứng dụng giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học… Đảm bảo 100% đơn vị, cơ sở giáo dục có và sử dụng cổng thông tin điện tử một cách thực chất, hiệu quả.

B.NG

 

Chia sẻ bài viết