17/05/2024 - 20:31

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

(CT) - Ngày 17-5-2024, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW).

Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Thường trực HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy... đến dự.

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, việc quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy các cấp thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác triển khai, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn. Việc làm theo gương Bác được các tập thể, cá nhân thực hiện ngày càng thiết thực, ý nghĩa, sát với công việc, cuộc sống hằng ngày, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Các địa phương, đơn vị đã đăng ký và thực hiện 1.851 mô hình trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được phát huy. Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, toàn thành phố có 1.315 điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương, khen thưởng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, khu dân cư, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới. Ðồng chí nhấn mạnh cần kết hợp chặt chẽ giữa việc “học tập” với “làm theo” Bác trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố đề nghị kịp thời nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, nền nếp ở chi bộ, đảng bộ gắn với thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tại hội nghị, 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 27 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024 được UBND thành phố tặng Bằng khen.

►Ngày 17-5-2024, Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW).

Các tập thể của quận Ninh Kiều có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương khen thưởng.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Quận ủy, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức tuyên truyền, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và nhiệm vụ chính trị của quận. Quận đã lựa chọn những nội dung trọng tâm để cụ thể hóa thành hành động, đi đôi với thực hiện các quy định về nêu gương. Qua đó, đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình nổi bật như: vận động nhân dân làm đường giao thông; mô hình "Công an phường An Hòa điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”; mô hình tuyến hẻm 3 không “Không hát karaoke bằng loa di động sai quy định - không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè - không xả rác ra đường”; mô hình “tiết kiệm làm theo lời Bác”, nắm gạo nhân ái”, “chung tay vì phụ nữ nghèo”, “tiếp sức đến trường”… Các mô hình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại hội nghị, 24 tập thể và 33 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được UBND quận Ninh Kiều tặng Giấy khen.

Tin, ảnh: NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết