10/04/2007 - 18:27

Từ năm 2007, các trường dạy nghề tuyển sinh không theo chỉ tiêu phân phối

 

Để tăng cường quyền tự chủ cho các trường và cơ sở dạy nghề, từ năm nay, việc tuyển sinh học nghề sẽ không theo chỉ tiêu phân bổ hàng năm của Nhà nước mà được xác định trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh của các trường dạy nghề. Đó là tinh thần chung của Quy chế tuyển sinh học nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 26-3-2007), bắt đầu thực hiện từ năm 2007.

Căn cứ để xác định chỉ tiêu tuyển sinh học nghề của các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; doanh nghiệp, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục khác có dạy nghề (gọi chung là cơ sở dạy nghề) là: số lượng ngành nghề, cấp trình độ nghề theo nhu cầu của thị trường lao động; số học sinh, sinh viên học nghề quy đổi tính trên số giáo viên, giảng viên dạy nghề quy đổi; cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề và chương trình dạy nghề (các khung trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc sơ cấp nghề được xây dựng theo quy định Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Theo Quy định và quy chế mới, việc tuyển sinh học nghề sẽ được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm dưới các hình thức xét tuyển (đối với trình độ sơ cấp, trung cấp); xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển (đối với trình độ cao đẳng). Các cơ sở dạy nghề sẽ xác định chỉ tiêu và đăng ký chỉ tiêu hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Chậm nhất là 3 tháng trước ngày xét tuyển, thi tuyển, cơ sở dạy nghề công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh của từng nghề theo trình độ đào tạo; hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, vùng tuyển sinh và thời gian nhận hồ sơ đăng ký học nghề; thời gian xét tuyển và căn cứ xét tuyển hoặc thời gian thi tuyển, môn thi tuyển. Các thí sinh có thể đăng ký thi ở một hoặc nhiều cơ sở dạy nghề.

Để công tác tuyển sinh học nghề năm 2007 được thực hiện tốt, ngày 9-4, tại Hà Nội, đại diện các trường dạy nghề trong cả nước cùng các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành hữu quan đã được tập huấn Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh; Quy trình đăng ký tuyển sinh học nghề năm 2007.

PHÚC HẰNG (TTXVN)

 

 

Chia sẻ bài viết