08/03/2012 - 08:17

TỪ 16 GIỜ NGÀY 7-3: Xăng tăng thêm 2.100 đồng/lít

Ngày 7-3, Bộ Tài chính đã có văn bản chính thức chỉ đạo về việc điều chỉnh giá bán các chủng loại xăng dầu trong nước. Theo đó, sau khi đã thống nhất, Liên Bộ Tài chính - Công thương đã quyết định điều chỉnh tăng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) 2.100 đồng/lít (xăng RON 92 từ 20.800 đồng/lít lên mức 22.900 đồng/lít) từ 16 giờ cùng ngày.

Đồng thời, Liên Bộ Tài chính- Công thương cũng quyết định điều chỉnh tăng giá đối với dầu Điêzen thêm 1.000 đồng/lít (điêzen 0,05S từ 20.400 đồng/lít lên mức 21.400 đồng/lít); Dầu hỏa điều chỉnh tăng 600 đồng/lít (dầu hỏa từ 20.200 đồng/lít lên mức 20.800 đồng/lít) Madut điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg (madut 3,5S từ 16.800 đồng/lít lên mức 18.800 đồng/kg).

Theo Liên Bộ thì nếu tính đủ thuế theo Barem thuế thì giá bán xăng dầu trong nước phải điều chỉnh tăng khoảng từ 4.200đ/lít đến 6.500đ/lít tùy theo từng chủng loại xăng dầu, mức điều chỉnh trên đây mới chỉ bằng từ 12,56% đên 40,95% mức đáng ra phải điều chỉnh theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tổng số tiền giảm thu Ngân sách Nhà nước do thuế suất thuế nhập khẩu thấp hơn so với Barem quy định để giữ bình ổn giá xăng dầu trong năm 2011 ước khoảng 20.000 tỉ đồng; trong 2 tháng đầu năm 2012 ước khoảng 3.900 tỉ đồng.

Sau lần điều chỉnh giá xăng dầu trên đây, trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, cụ thể: nếu giá thế giới tăng, thì điều chỉnh giá trong nước; nếu giá thế giới giảm thì giảm sử dụng Quỹ BOG, khôi phục thuế nhập khẩu ở mức hợp lý...

Liên Bộ tiếp tục chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn ngừa việc lợi dụng chủ trương điều hành giá xăng dầu để tăng giá hàng hoá, dịch vụ khác không hợp lý; đồng thời tích cực thực hiện chủ trương tiết kiệm xăng dầu của Chính phủ trong sản xuất và tiêu dùng.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết