22/01/2022 - 09:03

Trường Đại học Cần Thơ ký kết hợp tác với Viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang

(CT) - Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vừa tổ chức trực tuyến ký kết ghi nhớ hợp tác với Viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang - KMITL), một tổ chức nghiên cứu và giáo dục ở Thái Lan. 

Các nội dung hợp tác của hai đơn vị gồm: trao đổi sinh viên; trao đổi cán bộ, giảng viên, nhà khoa học; thực hiện các hoạt động nghiên cứu chung; trao đổi tài liệu nghiên cứu và giáo dục, thông tin và ấn phẩm khoa học; thực hiện các chương trình cấp bằng đôi và liên kết đào tạo; tổ chức và tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên đề, các chương trình đào tạo, tập huấn ngắn hạn...

Trường ĐHCT đã ký 33 bản ghi nhớ hợp tác (MoU) và thỏa thuận hợp tác (MoA) với 18 trường đại học, doanh nghiệp Thái Lan. Hiện trường có 24 cán bộ hoàn thành tiến sĩ từ Thái Lan. Hằng năm, hàng trăm sinh viên của trường sang Thái Lan theo các chương trình trao đổi và thực tập.  

Trong năm 2021, Trường ĐHCT đã chủ động đàm phán với đối tác, phối hợp với các cơ quan hữu quan để tiếp nhận các chuyên gia kịp thời đảm bảo công tác chuyên môn và công tác phòng - chống dịch COVID-19; ký thỏa ước hợp tác với 11 đối tác, các thỏa ước chủ yếu tập trung vào lĩnh vực trao đổi sinh viên và trao đổi giảng viên.  

B.NG

Chia sẻ bài viết