12/05/2011 - 08:30

Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc"

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc” do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng Trung ương Đảng, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đã dược khai mạc trọng thể tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) chiều 11-5. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm là một hoạt động thiết thực trong chương trình hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011) và kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Người. Với gần 200 tài liệu và hiện vật, trong đó, có một số tài liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố, Triển lãm giới thiệu khái quát về quá trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự khẳng định của Người “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Triển lãm cũng tập trung thể hiện vai trò của Người trong việc xây dựng các nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; những đóng góp quan trọng của Người vào cuộc đấu tranh chung các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Triển lãm cũng dành một phần quan trọng giới thiệu về quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nguyện mãi đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn; những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

CÔNG HẢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết