06/09/2020 - 18:07

Triển khai quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có công văn về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 25/2020/TT-BGDÐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 25).

Cán bộ, giáo viên của một trường tiểu học ở TP Cần Thơ tiến hành lựa chọn bộ SGK mới lớp 1 năm học 2020-2021.

Việc triển khai thực hiện Thông tư 25, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh chỉ đạo giao Giám đốc Sở GD&ÐT chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên; đồng thời tham mưu UBND thành phố đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thông tư 25 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-10-2020, thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BGDÐT, ngày 30-1- 2020, của Bộ trưởng Bộ GD&ÐT. Ðiểm mới của Thông tư 25 là quy định: Hội đồng lựa chọn SGK do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập, giúp UBND cấp tỉnh tổ chức lựa chọn SGK. Trong khi, theo quy định hiện hành tại Thông tư 01/2020/TT-BGDÐT, hội đồng lựa chọn SGK do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập. Do vậy, kể từ năm học 2021-2022, việc lựa chọn SGK sẽ do UBND cấp tỉnh thực hiện.

Thông tư 25 nêu rõ quy trình lựa chọn SGK theo 4 bước: cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn SGK; phòng GD&ÐT tổng hợp, báo cáo sở GD&ÐT danh mục SGK được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự SGK có số cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp; sở GD&ÐT tổng hợp, chuyển cho hội đồng danh mục SGK; hội đồng tổ chức lựa chọn SGK. SGK được lựa chọn phải đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn. UBND cấp tỉnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục SGK được phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; đồng thời chỉ đạo sở GD&ÐT thông báo danh mục SGK được phê duyệt đến các cơ sở giáo dục phổ thông chậm nhất 5 tháng trước thời điểm bắt đầu năm học mới...  

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết