21/10/2008 - 14:49

Triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các ngân hàng thương mại về chi phí vốn và thanh khoản

(CT)- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) vừa ban hành 4 quyết định có hiệu lực từ ngày hôm nay (21-10-2008) về việc điều chỉnh lãi suất (LS) cơ bản, LS tái cấp vốn, LS tái chiết khấu, LS trả cho dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam và thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc trước hạn.

Theo đó, LS cơ bản bằng đồng Việt Nam giảm từ 14%/năm xuống còn 13%/năm. LS tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng tăng từ 5%/năm lên 10%/năm. LS tái cấp vốn giảm từ 15%/năm xuống còn 14%/năm; LS tái chiết khấu giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm; LS cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 15%/năm xuống còn 14%/năm. Từ ngày 21-10-2008, NHNNVN thanh toán trước hạn 20.300 tỉ đồng tín phiếu NHNN dưới hình thức bắt buộc phát hành kể từ ngày 17-3-2008 theo nhu cầu rút trước hạn của các tổ chức tín dụng.

Với các quyết định trên, NHNNVN đã tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng đảm bảo khả năng huy động vốn và thanh toán, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, phát triển kinh doanh. NHNNVN cũng ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tại Chỉ thị số 05/2008/CT-NHNN ngày 9-10-2008 của Thống đốc NHNNVN về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng. Trong đó, chú trọng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra do tác động của khủng hoảng tài chính và dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu, chấp hành đúng quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh. Đáp ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, trên cơ sở khả năng huy động vốn ở trong và ngoài nước, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tín dụng để tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, nông nghiệp và nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án đầu tư khả thi, có hiệu quả và khả năng trả nợ đúng hạn.

Chia sẻ bài viết