23/01/2021 - 08:36

Quận Ninh Kiều

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

(CT) - Ngày 22-1, Ủy ban Bầu cử quận Ninh Kiều tổ chức phiên họp thứ nhất triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ban Chỉ đạo công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của quận Ninh Kiều gồm 13 thành viên do ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, làm Trưởng ban; Ủy ban Bầu cử quận Ninh Kiều gồm 15 thành viên do ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, làm Chủ tịch. Ủy ban Bầu cử quận cũng thành lập các tiểu ban: Tiểu ban An ninh, trật tự - an toàn xã hội; Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban Tổng hợp, hậu cần.

Ủy ban Bầu cử quận Ninh Kiều đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xác định cuộc bầu cử được tiến hành vào chủ nhật ngày 23-5-2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố bộ máy nhà nước và chính quyền địa phương vững mạnh cũng như tiếp tục xây dựng, củng cố hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Trong kế hoạch, Ủy ban Bầu cử quận cũng xác định nội dung và thời gian tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; về tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử; danh sách cử tri; số lượng đại biểu HĐND; số đơn vị bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương; thực hiện công tác tuyên truyền; công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong công tác bầu cử; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau ngày bầu cử…

THANH THY

Chia sẻ bài viết