11/02/2011 - 10:12

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Sáng 10-2, Hội nghị toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã khai mạc tại Hà Nội.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Tòng Thị Phóng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Chính phủ, Hội đồng bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Sở Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử nhấn mạnh: Tiếp theo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là sự kiện trọng đại trong năm 2011. Cuộc bầu cử được triển khai, chuẩn bị và tiến hành ngay sau khi kết thúc thắng lợi Đại hội XI của Đảng rất có ý nghĩa với nhiều thuận lợi cơ bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để nhân dân cả nước phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức đủ tài, xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp... (Toàn văn bài phát biểu được đăng trên trang 2 số báo này).

Hội nghị đã phổ biến: Chỉ thị của Thủ tướng về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; dự thảo Quyết định của Thủ tướng hướng dẫn về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; Hướng dẫn về công tác nhân sự; Quy trình các bước hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND và việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri; Thông tư hướng dẫn một số nội dung về tổ chức bầu cử; Hướng dẫn sử dụng kinh phí bầu cử.

Theo Chương trình, buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận các nội dung để triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử kết luận Hội nghị.

THANH VÂN-THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết