22/03/2021 - 11:19

Trẻ hóa đội ngũ cán bộ 

Nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Cờ Ðỏ quan tâm tạo “nguồn” cán bộ (CB) trẻ để đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng. Ðến nay, huyện có đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.

Anh Phạm Hoàng Khương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn công chức phòng thực hiện nhiệm vụ.

Tốt nghiệp cử nhân kinh tế, năm 2010, anh Phạm Hoàng Khương, sinh năm 1985, được tuyển dụng vào làm việc tại Bảo hiểm Xã hội huyện Cờ Ðỏ. Qua nhiều công việc khác nhau, từ năm 2016 đến 2020, anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy - HÐND và UBND huyện. Tháng 5-2020 đến nay, anh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

Anh Khương là cán bộ trẻ, nhiệt huyết, chịu khó học hỏi, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở cương vị Trưởng Phòng Nội vụ huyện, gần 1 năm qua, người CB “8X” thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, kỷ luật, tác phong làm việc của CB, công chức. Anh có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, như: công tác cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; chính sách tiền lương; công tác CB; công tác thi đua - khen thưởng… Anh Khương bộc bạch: “Tôi luôn cố gắng học tập, nghiên cứu để cùng tập thể CB, công chức đơn vị thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo huyện và kỳ vọng của nhân dân”.

Anh Khương là một trong rất nhiều CB trẻ được cấp ủy đảng, chính quyền huyện Cờ Ðỏ quan tâm, tạo điều kiện để phát huy năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, tạo được niềm tin trong CB, đảng viên và nhân dân. Những năm qua, nhằm xây dựng đội ngũ CB trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở ở huyện Cờ Ðỏ luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác quy hoạch CB, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB trẻ là lớp kế cận, kế tiếp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, có năng lực công tác. Các CB trẻ có năng lực, triển vọng phát triển đều được rà soát, thẩm định kỹ càng, đảm bảo các tiêu chí được đưa vào nguồn quy hoạch, bổ nhiệm làm CB lãnh đạo, quản lý. Nhờ đó, đến nay, huyện đã từng bước xây dựng được đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý trẻ, kịp thời bổ sung, bù đắp vào nguồn CB, bảo đảm vững vàng giữa các thế hệ CB.

Theo đồng chí Võ Hải Triều, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cờ Ðỏ, đội ngũ CB trẻ (từ 40 tuổi trở xuống) làm lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành của huyện không ngừng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020-2025 có 39 ủy viên; trong đó, có 7,69% trẻ tuổi. Ðội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị cấp huyện có 68 người; trong đó, có 33,82% trẻ tuổi. Cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 có 215 ủy viên, có 43,26% trẻ tuổi; CB chủ chốt các xã, thị trấn có 50 người thì có 34% trẻ tuổi. Hầu hết CB lãnh đạo, quản lý trẻ các cấp của huyện đều có trình độ lý luận chính trị cao cấp và trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, được bố trí sử dụng đúng năng lực, sở trường công tác của từng người, có trình độ tin học, ngoại ngữ đạt yêu cầu của ngạch công chức, đã làm chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Nhiều CB lãnh đạo, quản lý trẻ là thế hệ “8X” trong huyện đã phát huy tốt năng lực, sở trường tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiêu biểu như anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, đã vận dụng kiến thức, thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hay như anh Nguyễn Trọng Thủy, Bí thư Ðảng ủy xã Ðông Thắng, phát huy sức trẻ, năng động, sáng tạo, quyết đoán trong chỉ đạo và điều hành, góp phần xây dựng Ðảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thực hiện có hiệu quả xây dựng kết cấu hạ tầng; xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới. Anh Thủy bộc bạch: “Tôi luôn xác định phải thường xuyên nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ mọi mặt; gần gũi với nhân dân, hoàn thiện kỹ năng và tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Cờ Ðỏ tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý trẻ chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng. Ðồng thời, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng CB trẻ theo hướng bám sát yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới, gắn với tiêu chuẩn, chức danh đã được quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa và phát triển.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết