04/09/2008 - 08:46

Trà Vinh: Tạo mọi điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer đón lễ Sêne Đolta

UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các ngành, các cấp tạo mọi điều kiện cho hơn 300.000 đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống trong tỉnh vui đón lễ Sêne Đolta năm 2008 (trong 3 ngày 28, 29 và 30-9-2008).

Các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer; Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008 của UBND tỉnh... Ban dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội... tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách là người dân tộc Khmer, các chùa Khmer tiêu biểu... UBND tỉnh tổ chức họp mặt các cán bộ cốt cán, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ hưu trí là người dân tộc Khmer; các vị sư sãi trong Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và Hội Mêkone tỉnh. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc tại các điểm chùa, nơi có đông đồng bào sinh sống... Các địa phương nắm chắc số hộ Khmer có hoàn cảnh khó khăn; bằng các hình thức vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp hỗ trợ đồng bào đón mừng lễ Sêne Đolta thật sự ấm no, hạnh phúc...

HUY HOÀNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết