09/06/2011 - 10:33

TRÀ VINH: Nông dân khôi phục hơn 4.100 ha nuôi tôm sú

Theo Chi cục Nuôi trồng thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh), đến nay, có hơn 23.860 hộ dân trên địa bàn các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú và Châu Thành tỉnh Trà Vinh thả nuôi 1,668 tỉ tôm sú giống (tăng 334 triệu con so cùng kỳ) trên diện tích 22.241 ha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, chất lượng con giống kém… đến nay đã có 369,5 triệu con tôm nuôi từ 1,5 - 2,5 tháng tuổi của 7.353 hộ bị thiệt hại với diện tích 6.681 ha.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 5.000 hộ nuôi tôm đã cải tạo ao - đìa khôi phục và thả nuôi trở lại 215 triệu con tôm giống trên diện tích 4.119 ha.

NG.D

Chia sẻ bài viết