28/07/2008 - 22:19

Trà Vinh: Đầu tư kiên cố hóa trường lớp, xây nhà công vụ cho giáo viên

Từ nay đến năm 2012, Trà Vinh được đầu tư nguồn vốn 265 tỉ đồng xây dựng 1.490 phòng học và 336 nhà công vụ cho giáo viên ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Theo đề án, tỉnh Trà Vinh thuộc nhóm 3, được T.Ư hỗ trợ kinh phí 60% tương đương 209,2 tỉ đồng, trong đó có 50 tỉ ưu tiên thêm cho tỉnh vùng khó khăn có đến 30% hộ dân tộc ít người (Khmer). Còn lại hơn 56,1 tỉ đồng sẽ huy động từ nguồn xổ số kiến thiết của tỉnh. Dự án được chia làm 5 giai đoạn để giải ngân thực hiện, trong đó các xã vùng sâu vùng xa thuộc bốn huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Cầu Kè và Trà Cú được hưởng lợi nhiều nhất.

Năm 2008, qua điều tra số phòng học ở cả 4 cấp học có nhu cầu xây dựng lại là 2.139 phòng; trong đó có 937 phòng học bán kiên cố và xuống cấp nặng; 1.202 phòng học nhờ, sử dụng tạm thời. Tỉnh Trà Vinh phấn đấu đến năm 2012 cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu phòng học và nhà công vụ cho giáo viên.

TRẦN KHÁNH LINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết