06/03/2016 - 17:01

TP CẦN THƠ QUAN TÂM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NỮ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đề ra mục tiêu "Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp từ 35% đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ..". Thực hiện Nghị quyết này, nhiều năm qua, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã chú trọng xây dựng cán bộ (CB) nữ lãnh đạo, quản lý, xem đây là nội dung quan trọng trong công tác CB. Nhờ vậy, đến nay, TP Cần Thơ là một trong những địa phương có tỷ lệ CB nữ lãnh đạo, quản lý cao nhất cả nước.

Quan tâm quy hoạch CB nữ

Nhiều năm qua, nhất là từ nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ quan tâm xây dựng đội ngũ CB nữ lãnh đạo, quản lý các cấp. Hàng năm, các cấp ủy thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch CB nữ. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy, cho biết: Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy chỉ đạo các cấp, các ngành và các phường thường xuyên phát hiện, giới thiệu nhiều CB nữ đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận chiếm 27,34%, tỷ lệ nữ quy hoạch BTV Quận ủy chiếm 38,89%; tỷ lệ nữ quy hoạch CB chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể quận chiếm 41,38%; tỷ lệ nữ quy hoạch cấp ủy cơ sở và CB chủ chốt cơ sở chiếm trên 30%...

Cán bộ nữ Văn phòng UBND thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 được khen thưởng.

Không riêng cấp ủy đảng quận Bình Thủy, theo đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều năm qua, nhất là từ nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, BTV Thành ủy đề ra nhiều chủ trương, giải pháp triển khai công tác phụ nữ. Đặc biệt, BTV Thành ủy và BTV các cấp ủy chú trọng phát hiện, lựa chọn CB nữ có đủ tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất để quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý các cấp. Nhờ vậy, nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đạt 19,51%; tỷ lệ nữ quy hoạch ban chấp hành đảng bộ quận, huyện (tương đương) đạt 30,59% và cấp xã, phường, thị trấn đạt 30,62%; tỷ lệ CB nữ quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ngành thành phố giai đoạn 2015-2020 đạt 32,61%.

Tạo điều kiện cho CB nữ phấn đấu và trưởng thành

Theo đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, cùng với quan tâm quy hoạch CB nữ, từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố có chính sách ưu tiên, tạo điều kiện cho CB nữ học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và bố trí giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý để CB nữ phát huy năng lực, sở trường công tác.

Tìm hiểu công tác xây dựng đội ngũ CB nữ lãnh đạo, quản lý tại quận Ninh Kiều, đồng chí Đỗ Ly Hận, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: Nhiều năm qua, BTV Quận ủy chỉ đạo quan tâm tạo điều kiện cho CB nữ, nhất là CB nữ trong quy hoạch được đào tạo nâng cao trình mọi mặt; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử CB nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Nhiều CB được đào tạo, bố trí công tác phù hợp đã nỗ lực vượt qua những định kiến về giới, những rào cản của bản thân, không ngừng phấn đấu học tập, khẳng định năng lực của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình như: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Lê Cẩm Thoa; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bùi Thị Nương; Bí thư Đảng ủy phường Xuân Khánh Lê Thị Hồng Lam; Bí thư Đảng ủy phường An Hòa Trang Thị Hiếu; Bí thư Đảng ủy phường An Phú Lê Thị Thắm; Bí thư Đảng ủy phường Tân An Nguyễn Thị Thùy Giang… "Hiện nay, tỷ lệ CB nữ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cấp quận chiếm 37,87%, tỷ lệ CB nữ giữ các chức danh chủ chốt 13 phường chiếm tỷ lệ 28,92%; Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành Đảng bộ quận chiếm 32,55%, trong BTV Quận ủy chiếm 30,76%; tỷ lệ nữ trong cấp ủy cơ sở chiếm 36,43%" - đồng chí Đỗ Ly Hận cho biết.

Quận Bình Thủy là một trong hai địa phương có tỷ lệ CB nữ lãnh đạo, quản lý các cấp cao nhất thành phố. Thực tế cho thấy nhiều CB nữ được đào tạo nâng cao trình độ và bố trí giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhiều CB nữ quận Bình Thủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo đánh giá của BTV Quận ủy, nhiều CB nữ như: Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Thị Minh Chi, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận; Lê Hoàng Thủy Trinh, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Phan Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND quận; Phạm Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thủy; Phan Ngọc Kiều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Thới; Mai Kim Quyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trà Nóc…được đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi đều có sự nỗ lực phấn đấu, đã đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: Nhờ thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí những chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp, nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ CB nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận chiếm 35%, tham gia BTV Quận ủy chiếm 33,3% và tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở chiếm 40,55%; Hiện nay, tỷ lệ CB nữ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cấp quận chiếm 33,33%; tỷ lệ CB nữ giữ chức danh chủ chốt ở 8 phường chiếm tỷ lệ trên 30%.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy, nhờ thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng CB nữ, nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở chiếm 22,71% (cao hơn nhiệm kỳ trước 3,39%); tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy quận, huyện và tương đương chiếm 18,76% (tăng hơn nhiệm kỳ trước 4,48%).

Ở cấp thành phố, từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, cùng với quan tâm đào tạo nâng cao trình độ cho CB nữ thuộc diện Thành ủy quản lý, BTV Thành ủy đã mạnh dạn bố trí, bổ nhiệm CB nữ giữ nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý quan trọng như: Phó Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy; Bí thư Quận ủy Cái Răng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố và hơn 30 CB nữ khác được BTV Thành ủy bố trí giữ chức danh phó giám đốc sở, ngành và tương đương. Hầu hết các đồng chí này đều đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được giao. Theo đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, nhờ quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng CB nữ, nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chiếm 15,09% (tăng hơn nhiệm kỳ trước 4,18%). Hiện nay, tỷ lệ CB nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý thành phố, sở, ban, ngành thành phố và quận, huyện thuộc diện BTV Thành ủy quản lý có 69 đồng chí, chiếm tỷ lệ 18,2%.

Nhiều giải pháp tăng tỷ lệ CB nữ lãnh đạo, quản lý

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng CB nữ lãnh đạo, quản lý ở TP Cần Thơ thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, nói: "Nhiệm kỳ qua, BTV Huyện ủy quan tâm quy hoạch, đào tạo CB nữ. Tuy nhiên, việc phân công, bố trí công tác đối với một số CB nữ chưa ngang tầm nên hiện nay tỷ lệ CB nữ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, chính quyền đoàn thể các cấp còn ít; tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 chỉ đạt 12,82%". Không riêng huyện Phong Điền, một số địa phương, đơn vị khác như: huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ… tỷ lệ CB nữ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể còn thấp; riêng tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ quận, huyện nhiệm kỳ chưa đạt 15%.

Nói về nguyên nhân một số địa phương, đơn vị có tỷ lệ CB nữ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể và tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đạt thấp, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, cho rằng: "Cấp ủy một số địa phương, đơn vị chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo CB nữ thiếu căn cơ; chưa mạnh dạn bố trí CB nữ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý; chưa quan tâm theo dõi và giúp đỡ để CB nữ trưởng thành. Mặt khác, CB nữ khó khăn hơn trong phấn đấu và cống hiến, do chi phối bởi công việc gia đình; một số CB nữ, nhất là ở những huyện vùng ven ngại học tập nâng cao trình độ…".

Nhằm xây dựng đội ngũ CB nữ lãnh đạo, quản lý các cấp thời gian tới, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, cho biết: Để thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời gian tới, BTC Thành ủy sẽ tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục quan tâm quy hoạch CB nữ; xây dựng Đề án đào tạo đội ngũ CB nữ thành phố giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị lựa chọn những CB nữ có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển bố trí những chức danh lãnh đạo, quản lý và chủ chốt các cấp phù hợp; đẩy mạnh luân chuyển CB nữ để tạo điều kiện cho CB nữ phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, từng bước trưởng thành. Chỉ đạo các cấp ủy, các cấp, các ngành phát huy tính tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện toàn diện của CB nữ; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, nêu cao tinh thần tự chủ, khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Trước mắt, trong đợt bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo tốt công tác hiệp thương giới thiệu CB nữ ứng cử, phấn đấu trong tổng số đại biểu ứng cử các cấp, tỷ lệ nữ đạt từ 35% trở lên.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết