29/11/2020 - 08:58

Tổng kết chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ 

(CT) - Ngày 28-11, tại tỉnh Bến Tre, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (TNB) năm 2020.

Đại biểu tham quan các sản phẩm được trưng bày tại hội nghị.

Đại biểu tham quan các sản phẩm được trưng bày tại hội nghị.

Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng TNB  giai đoạn 2014-2019 là chương trình KH&CN cấp quốc gia được Bộ KH&CN phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-BKHCN ngày 18-4-2014. Mục tiêu của chương trình là cung cấp các luận cứ khoa học cho việc quy hoạch và thực hiện chiến lược, chính sách phát triển bền vững vùng TNB giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất giải pháp KH&CN liên ngành để thúc đẩy liên kết nội vùng và liên vùng trong phát triển bền vững vùng TNB; triển khai có hiệu quả các giải pháp KH&CN phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng TNB đã được xác định trong chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì. Trong quá trình triển khai, 2 cơ quan đồng chủ trì đã chủ động tập hợp các nhà khoa học đầu ngành từ các viện, trường và doanh nghiệp tiêu biểu trong cả nước tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN nhằm tập trung giải quyết các vấn đề căn bản liên quan đến phát triển bền vững của vùng TNB. Chương trình đã phê duyệt, triển khai 62 nhiệm vụ; trong đó có 21 nhiệm vụ thuộc mảng khoa học xã hội, nhân văn và  phát triển bền vững, 41 nhiệm vụ thuộc mảng khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và môi trường. Đến nay, Chương trình đã nghiệm thu 21 nhiệm vụ và đang tiếp tục triển khai 41 nhiệm vụ (trong đó có 25 nhiệm vụ chuẩn bị nghiệm thu). Qua đó, Chương trình triển khai và thực hiện hơn 150 hồ sơ và báo cáo, hơn 90 quy trình công nghệ các loại, công bố 125 bài báo trên tạp chí trong nước và quốc tế; đăng ký 25 tài sản trí tuệ, 16 giải pháp hữu ích và chuyển giao cho các đơn vị, doanh nghiệp; triển khai hơn 100 mô hình trong thực tế và hơn 100 sản phẩm các loại, mang lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đề xuất nội dung Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng TNB giai đoạn 2021-2025 để báo cáo, trình Bộ KH&CN và Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đồng thời, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh việc chuyển giao, đưa các kết quả nghiên cứu KH&CN ứng dụng vào thực tế.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết