30/01/2008 - 09:13

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và chúc Tết tỉnh Lạng Sơn

Trong hai ngày 29-30/1, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đi thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Tổng Bí thư đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gặp mặt và nói chuyện thân mật với các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt và đại biểu các tầng lớp nhân dân tỉnh; đến thăm và chúc tết cán bộ, công nhân Nhà máy Xi măng Hồng Phong.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và tặng quà cán bộ, công nhân Nhà máy Xi măng Hồng Phong tại huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN - TTXVN.

Tại các cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương thành tựu về mọi mặt của Lạng Sơn; chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thắng lợi mới.

Tổng Bí thư biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn trong những năm qua: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trong giai đoạn 2001-2005 đạt trên 10% và năm 2007 đạt 11,58%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đã khai thác được các lợi thế đặc thù để phát triển kinh tế hàng hóa, đầu tư phát triển được tăng cường đáng kể; văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ. Đặc biệt, công tác quản lý và bảo vệ đường biên giới quốc gia được thực hiện tốt. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, đồng chí cho rằng GDP theo đầu người của Lạng Sơn chỉ đạt trên mức bình quân của các tỉnh biên giới phía Bắc là chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh; chất lượng tăng trưởng chưa ổn định và bền vững; tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ trong nền kinh tế còn thấp. Việc chỉ đạo, tổ chức xây dựng nông thôn mới chưa được quan tâm đúng mức; chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế... Đồng chí nêu rõ: Lãnh đạo Lạng Sơn phải có tầm nhìn chiến lược, phải đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của địa phương để khai thác, đặc biệt coi trọng phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn, coi đây là nguồn vốn quý báu, nguồn sức mạnh to lớn để phát triển; gắn phát triển kinh tế với cải thiện đời sống nhân dân; chăm lo xây dựng nguồn lực trong nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉnh cần tiếp tuc đẩy mạnh cải cách hành chính với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Đây là khâu cực kỳ quan trọng của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: Phát triển kinh tế phải gắn liền với công bằng xã hội, với công tác xóa đói, giảm nghèo. Là một tỉnh biên giới, Lạng Sơn cần chú trọng công tác giữ vững an ninh, ổn định biên giới; góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với nước bạn. Tỉnh cần đẩy mạnh công tác phân giới, cắm mốc biên giới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đặc biệt lưu ý Đảng bộ, chính quyền Lạng Sơn cần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị, làm nòng cốt để thực hiện đại đoàn kết dân tộc.

ĐỨC LỢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết