23/04/2011 - 08:02

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Pháp

(TTXVN)- Chiều 22-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Pháp do đồng chí Pierre Laurent, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.

Đồng chí Pierre Laurent bày tỏ phấn khởi được đến thăm nhiều địa phương và chứng kiến nhiều thành tựu mọi mặt nhân dân Việt Nam đạt được, trong thực hiện công cuộc Đổi mới xây dựng và phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam; coi những thành tựu to lớn đó là nguồn động viên to lớn đối với Đảng Cộng sản Pháp và là một đóng góp cụ thể quan trọng đối với sự nghiệp của những người cộng sản và các lực lượng cách mạng trên thế giới đang đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội và chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Pierre Laurent được bầu làm Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp và Chủ tịch Đảng cánh tả châu Âu, chúc mừng Đảng Cộng sản Pháp nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập; chân thành cảm ơn tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của Đảng Cộng sản Pháp và nhân dân Pháp đã dành cho nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

Chia sẻ bài viết