14/06/2011 - 08:31

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thăm CHDCND Lào

(TTXVN)- Ngày 13-6-2011, Ban Đối ngoại Trung ương ra thông báo cho biết: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chu-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, từ ngày 20 đến ngày 22-6-2011.

Chia sẻ bài viết