12/09/2010 - 08:37

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG CHỈ ĐẠO:

Tôn vinh danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp phải theo đúng quy định

(TTXVN)- Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6384/VPCP-TCCV, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo đối với đề nghị của Bộ Nội vụ về việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu việc tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định tại Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ khi Quyết định này có hiệu lực pháp luật.

Tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg nêu rõ, cơ quan, đơn vị được tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng gồm: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của doanh nghiệp có hệ thống tổ chức từ Trung ương đến cấp tỉnh. Còn đối tượng được xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng gồm: Doanh nhân là người Việt Nam có các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam; Người nước ngoài có các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Đồng thời, các doanh nhân và doanh nghiệp được tham dự xét tôn vinh và trao giải thưởng phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển; chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước...

Thời gian tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là từ 2 - 3 năm một lần, còn các giải thưởng tôn vinh cấp toàn quốc sẽ tổ chức từ 3 - 5 năm một lần.

Chia sẻ bài viết