13/09/2020 - 13:05

Tóc mẹ 

Trầm Thanh Tuấn


 

Mùa trôi trên tóc mẹ

Màu sương khói hao gầy

Tay nâng niu sợi bạc

Gửi vào trong trời mây

 

Tóc đo đời chìm nổi

Trầm tích cả nắng mưa

Mang mang cơn dâu bể

Giờ bạc trắng lưa thưa

 

Giữa trưa hè, bậu cửa

Mẹ kêu nhổ tóc sâu

Con nghe mùa rơi rớt

Nước mắt tự nhiên trào.

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Tóc mẹ