15/03/2019 - 19:31

Tọa đàm khoa học “phát triển kinh tế nông nghiệp và khởi nghiệp nông thôn” 

(CT)- Ngày 15-3-2019, huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Tọa đàm khoa học “Phát triển kinh tế nông nghiệp và khởi nghiệp nông thôn”.

  Sản xuất nông nghiệp theo mô hình cánh đồng lớn được nông dân huyện Vĩnh Thạnh liên kết thực hiện từ khâu làm đất đến gieo sạ và thu hoạch lúa.      

Tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học, ngành chức năng đã mang đến 17 tham luận, nêu bật những vấn đề lý luận và thực tiễn, vai trò của từng chủ thể bao gồm: nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp giúp huyện Vĩnh Thạnh tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế nông nghiệp và khởi nghiệp nông thôn, như: quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết sản xuất; chuyển dịch cơ cấu sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với công nghệ chế biến và thị trường tiêu thụ…

Vĩnh Thạnh là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của TP Cần Thơ, với hơn 25.600ha đất sản xuất. Đến nay, toàn huyện đã phát triển được 32 hợp tác xã nông nghiệp và 85 cánh đồng lớn, với tổng diện tích hơn 12.800ha. Mỗi năm, huyện Vĩnh Thạnh sản xuất được hơn 460.000 tấn lúa hàng hóa, phát triển gần 1.500ha hoa màu, vườn cây ăn trái và hơn 725ha diện tích nuôi thủy sản. Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục duy trì và phát triển ổn định với gần 40.000 con gia súc và 335.000 con gia cầm… Nâng tổng giá trị toàn ngành nông nghiệp ước đạt hơn 3.640 tỉ đồng, cao gấp nhiều lần so với năm đầu thành lập (năm 2004). Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp và khởi nghiệp nông thôn, huyện Vĩnh Thạnh cũng còn gặp nhiều hạn chế do thị trường biến động, đầu ra sản phẩm gặp nhiều khó khăn, mối liên kết “4 nhà” chưa chặt chẽ, chưa có sự gắn kết bền vững giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp… Đây là những hạn chế mà huyện cần khắc phục thời gian tới.

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết