11/04/2011 - 08:03

NGÀY 21-4-2011

Tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ tại TP Cần Thơ

(Chinhphu.vn)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 và triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 tại TP Cần Thơ vào ngày 21-4-2011.

Trao đổi với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, được biết mục đích của hội nghị là đánh giá kết quả sau 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ; biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai, thực hiện Chiến lược; đồng thời quán triệt các nội dung cơ bản của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 đến các Bộ, ngành, địa phương và hướng dẫn triển khai một số hoạt động cụ thể Chiến lược.

Dự kiến diễn ra trong vòng 1 ngày, đây là hội nghị được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang tập trung triển khai các hoạt động hướng đến bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, trong đó có việc phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ nữ đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp từ 30% trở lên.

Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2002 với mục tiêu tổng quát là nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ; tạo mọi điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

QUỐC HÀ

Chia sẻ bài viết