11/06/2018 - 16:20

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 nghiêm túc, chất lượng 

(CTO)- Chiều 11-6, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ họp đánh giá tình hình công tác 6 tháng năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận cuộc họp.

BTV Thành ủy thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Có 7/16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020. BTV Thành ủy đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phân công 53 cán bộ. Các cấp ủy đảng đã kết nạp 1.452 đảng viên, đạt 66% kế hoạch (KH) năm; thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 50 đảng viên vi phạm. Về kinh tế, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước được 28.478 tỉ đồng, tăng 7,43% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,35% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước được 63.135 tỉ đồng, đạt 53,7% KH năm. Kim ngạch xuất khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ ước được 942 triệu USD, đạt 52,7% KH năm; thu ngân sách được 7.060 tỉ đồng, đạt 49,6% KH năm. Chất lượng giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định... 

BTV Thành ủy cũng đánh giá, 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn hạn chế, như: một số nơi cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa quyết liệt, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ; một số cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị chưa chủ động kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế; thu hút đầu tư còn khó khăn; giải ngân vốn ODA, vốn Trái phiếu Chính phủ chậm kế hoạch; khu dân cư tự phát chưa được kiểm soát chặt chẽ; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tăng…

Đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị các ủy viên BTV Thành ủy cần chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua cầu truyền hình trực tuyến từ Trung ương nghiêm túc, chất lượng. Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương có phương án chủ động phòng chống lụt bão, thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho người dân; có kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão. Bí thư Thành ủy yêu cầu các ủy viên BTV Thành ủy cần chỉ đạo các cấp, các ngành, lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ, chủ động triển khai kế hoạch nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết