15/04/2021 - 21:01

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HÐND các cấp

Trong nhiệm kỳ, công tác chuẩn bị kỳ họp luôn được thường trực HÐND các cấp của thành phố chú trọng, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN cùng cấp và các cơ quan, đơn vị hữu quan. Những nội dung được đưa ra xem xét, quyết định tại các kỳ họp của HÐND các cấp luôn được lựa chọn kỹ, sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, phù hợp với chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Ðồng thời, tập trung vào những vấn đề có tính thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, những vấn đề có tính bức xúc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương và thành phố.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HÐND TP Cần Thơ đã tổ chức được 19 kỳ họp (trong đó có 11 kỳ họp thường lệ, 8 kỳ họp bất thường, chuyên đề). HÐND cấp huyện đã tổ chức được 151 kỳ họp (trong đó có 87 kỳ họp thường lệ, 54 kỳ họp bất thường, chuyên đề), trung bình từ mỗi quận, huyện tổ chức 15-20 kỳ họp. HÐND cấp xã tổ chức được 1.531 kỳ họp (trong đó có 957 kỳ họp thường lệ, 261 kỳ họp bất thường, chuyên đề), trung bình mỗi xã, phường, thị trấn có từ 10-18 kỳ họp/nhiệm kỳ.

(Còn tiếp)

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
HÐND TP Cần Thơ