26/01/2021 - 08:23

Cả nước hướng về Đại hội XIII của Đảng:

Tin tưởng đưa đất nước phát triển bền vững 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc và đất nước ta; có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước.  Trước thềm Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các vùng, miền Tổ quốc đều hân hoan hướng về Đại hội, tin tưởng Đại hội thành công, đề ra đường lối đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Ðại biểu dự Ðại hội XIII của Ðảng nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN

Khí thế mừng Đảng, mừng Xuân trên quê hương Bác Hồ

Tại Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, không khí hân hoan chào đón ngày khai mạc Ðại hội XIII của Ðảng hiện diện trên khắp mọi nơi. Khắp các làng quê trong tỉnh, từ miền núi đến đồng bằng, băng rôn, cờ hoa, khẩu hiệu được treo khắp nơi.

Cựu chiến binh Nguyễn Long Hoàng, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tự hào nói: Ðại hội Ðảng toàn quốc quyết định đường hướng tương lai của đất nước cũng là dấu mốc kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, đánh dấu Ðảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta đã đi trọn hành trình 35 năm đổi mới. Chị Ngô Thị Huyền, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, chia sẻ: “Nông dân chúng tôi có niềm tin mãnh liệt vào thành công của Ðại hội, để đất nước, quê hương sẽ đi lên, đời sống người dân nói chung và nông dân nói riêng thêm nhiều đổi thay”.

Đồng bào Tây Nguyên tin tưởng hướng về Đại hội

Những ngày này, trên các nẻo đường của tỉnh Ðắk Lắk, từ thành thị đến buôn làng xa xôi, cờ hoa rực rỡ, băng rôn, biểu ngữ được trang hoàng lộng lẫy. Cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đang hướng về Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng với niềm phấn khởi, tin tưởng.

Cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh Ðắk Lắk cũng gửi gắm những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Ðại diện cho thế hệ trẻ trong tỉnh, đồng chí H’Giang Niê, Bí thư Tỉnh đoàn Ðắk Lắk, phấn khởi chia sẻ, những năm qua, được sự quan tâm, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện của Ðảng, thanh niên các dân tộc tỉnh Ðắk Lắk đã phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, xung kích, chủ động, sáng tạo, vươn lên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bí thư Tỉnh đoàn Ðắk Lắk kỳ vọng: Ðại hội lần này sẽ có thêm nhiều quyết sách về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc tham gia vào các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Ðảng, Nhà nước cần có nhiều cơ chế thuận lợi để thanh niên được tham gia vào nhiều lĩnh vực và hành trình khởi nghiệp…

Tiến sĩ Ðỗ Văn Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Ðắk Lắk, kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, vấn đề phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị cần tiếp tục làm tốt hơn nữa. Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu của cả hệ thống chính trị để cùng nhau xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Võ Tấn Tài, nguyên Vụ trưởng Vụ Dân tộc - Tôn giáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được giữ vững và phát huy. Theo ông Tài, tỉnh Ðắk Lắk có 49 dân tộc anh em cùng chung sống. Vì vậy, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đất nước nói chung và tỉnh Ðắk Lắk nói riêng. Chỉ có phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc, thu hẹp dần khoảng chênh lệch mức sống giữa các vùng, miền thì mới thực hiện được đại đoàn kết dân tộc.

Kỳ vọng mới từ đất mũi Cà Mau

Hòa trong niềm hân hoan, phấn khởi, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Cà Mau kỳ vọng về giai đoạn mới của công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Việt Phong cho biết, các hoạt động tuyên truyền phục vụ Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được không khí phấn khởi trong nhân dân.

Chia sẻ về sự kiện trọng đại của đất nước, ông Phan Anh Tuấn, đảng viên, cán bộ hưu trí (khóm 7, Phường 8, thành phố Cà Mau), bày tỏ sự nhất trí, tin tưởng Ðại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ trụ cột có đủ đức, đủ tài  để lãnh đạo, đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cà Mau Mai Hữu Chinh bày tỏ, công tác nhân sự trước Ðại hội được thực hiện chặt chẽ, phù hợp và có tính ổn định, phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới.

TTXVN

Chia sẻ bài viết