21/02/2024 - 11:18

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua 

(CT) - Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ, năm 2024, Chi nhánh phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hưởng ứng thi đua thực hiện thành công Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; xây dựng điển hình tiên tiến năm 2024…

Lãnh đạo UBND thành phố và Chi nhánh NHCSXH tặng quà Tết hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh đơn vị cung cấp 

Năm 2023, Chi nhánh NHCSXH thành phố hưởng ứng và phát động 4 đợt thi đua ngắn ngày; có tổng kết, đánh giá và khen thưởng các đơn vị cuối mỗi đợt; sơ kết các phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Ðẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Chi nhánh đóng góp trên 207 triệu đồng, trong đó, có 72 triệu đồng hỗ trợ 12 học sinh nghèo, mỗi em 500.000 đồng/tháng; 48 triệu đồng hỗ trợ 2 em mồ côi do dịch COVID-19, mỗi em 2 triệu đồng/tháng. Ðồng thời, đóng góp 50 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban MTTQVN thành phố phát động và 50 phần quà Tết tặng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, số tiền 500.000 đồng/phần…

A.P

 

Chia sẻ bài viết