01/07/2011 - 09:02

Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng

Sáng 30-6, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe và thảo luận báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011 và những giải pháp về nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.

Theo Báo cáo đã nêu các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2011 đạt kết quả cao nhất, trong đó khẳng định tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; bảo đảm tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2011 dưới 20% và tốc độ tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán năm 2011 khoảng 15-16%. Về chính sách tài khóa, tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tài khóa thắt chặt phối hợp hài hòa với việc thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát; tập trung vốn đầu tư công cho các dự án trọng điểm về cơ sở hạ tầng để nâng cao năng lực, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Các ngành, các cấp tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành vượt 7-8% dự toán thu năm 2011; tiết kiệm chi để giảm bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 5% GDP, thấp hơn mức Quốc hội quyết định (5,3% GDP); tăng cường rà soát, tập trung vốn, cắt giảm đầu tư công, kiểm soát chặt đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; kiên quyết cắt giảm nguồn đầu tư vào những công trình, dự án không hiệu quả, chưa thật sự cần thiết, tiến độ chậm, kéo dài; ưu tiên và tập trung vốn cho các công trình đã đầu tư dở dang và sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2011.

Đối với chính sách thương mại, giá cả, thị trường, tiếp tục tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm ổn định cung - cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; thực hiện kiên trì và nhất quán trong điều hành giá điện, xăng dầu, than theo cơ chế thị trường trên cơ sở tính toán lộ trình, thời điểm phù hợp với tình hình và mục tiêu kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Các ngành, các cấp tiếp tục chỉ đạo các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về giá, hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu qua biên giới... Ngành hữu quan xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể mang tầm quốc gia, tập trung vào cơ cấu và thúc đẩy xuất khẩu, sử dụng hàng trong nước sản xuất và kiểm soát nhập khẩu đối với từng loại mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có kim ngạch lớn để thực hiện được mục tiêu kiểm soát nhập siêu không quá 16% kim ngạch xuất khẩu cho cả năm 2011; thực hiện nghiêm chủ trương sử dụng hàng hóa, vật tư, thiết bị sản xuất trong nước; kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu hàng tiêu dùng, đặc biệt là hàng ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường, hàng xa xỉ, không thiết yếu.

Về bảo đảm an sinh xã hội, tập trung nguồn lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia hướng đến vùng nghèo, địa bàn huyện, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, người nghèo và đối tượng khó khăn trong xã hội; nghiên cứu, điều chỉnh lương tối thiểu theo vùng cho khu vực doanh nghiệp; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2), Chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên, Chương trình xây dựng nông thôn mới...

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến tập trung về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; khó khăn, thách thức và những vấn đề cần quan tâm trong chỉ đạo, điều hành; các nhóm giải pháp 6 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện...

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết