03/07/2008 - 08:59

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Tiếp tục thực hiện kiềm chế lạm phát theo hướng giảm dần

Ngày 2-7, phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6 tiếp tục thảo luận về đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững trong các tháng cuối năm.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2008: Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, trong đó kiềm chế lạm phát là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Kiềm chế lạm phát phải theo hướng giảm dần, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Tiếp tục thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ thắt chặt, nhưng phải linh hoạt trong điều hành; bảo đảm khả năng thanh khoản cho các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt theo đúng cung cầu của thị trường. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh phát triển sản xuất, dịch vụ và thu hút đầu tư. Từ Trung ương đến các địa phương tiếp tục rà soát cắt giảm đầu tư công và tiết kiệm chi thường xuyên; trong đó lưu ý các tập đoàn, tổng công ty thực hiện nghiêm túc đình hoãn, ngừng triển khai và giãn tiến độ các công trình, dự án xét thấy chưa thực sự cần thiết...

Về vấn đề giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, Bộ Công thương và các Bộ, ngành, cơ quan chức năng liên quan phải bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá trên cơ sở tạo cơ chế phù hợp thúc đẩy sản xuất phát triển, tháo gỡ khó khăn qua giá, chống đầu cơ tích trữ đẩy giá lên cao và xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng biến động trên thị trường để nâng giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống.

Đối với công tác an sinh xã hội, khẩn trương triển khai thực hiện các chế độ, chính sách trợ cấp xã hội. Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với 58 huyện có trên 50% số hộ nghèo. Điều chỉnh và ban hành ngay trong năm 2009 quy định mới về chuẩn hộ nghèo một cách phù hợp. Trước tình hình diễn biến thời tiết bất thường, khó lường, từ Trung ương tới địa phương phải chủ động các phương án phòng tránh bão lụt và khắc phục hậu quả...

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí để làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước hiểu rõ tình hình thực tế kinh tế- xã hội nước ta cũng như các giải pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế- xã hội hiện nay. Các Bộ có trách nhiệm thông tin cho báo chí về ngành mình để có sự thông tin đầy đủ, chính xác, đúng sự thật, tránh được thông tin sai lệch.

Cũng tại ngày thứ 2- ngày cuối cùng của phiên họp thường kỳ tháng 6, Chính phủ đã nghe và thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế tài chính của giáo dục và đào tạo Việt Nam giai đoạn 2008-2012 và một số vấn đề khác.

QUANG LIÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết