27/12/2011 - 21:48

THIẾU TƯỚNG LÊ MINH TUẤN, PHÓ TƯ LỆNH QUÂN KHU 9:

Tiếp tục lãnh đạo lực lượng vũ trang thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

(CT)- Ngày 27-12-2011, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP Cần Thơ tiến hành Hội nghị mở rộng tổng kết việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Các đồng chí: Thiếu tướng Lê Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đến dự.

Năm 2011, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt kết quả khá toàn diện. Trong đó, lãnh đạo công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu, chất lượng trên giao; lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và người dân; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội... ĐUQS thành phố đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố thực hiện tốt công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường công tác phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, vận động quần chúng... Đến nay, lực lượng bộ đội thường trực xây dựng bảo đảm đúng theo quy định, lực lượng dự bị động viên sắp xếp vào các đơn vị đạt trên 93,51%, lực lượng dân quân tự vệ xây dựng đạt tỷ lệ 1,32% so với dân số. Năm 2011, ĐUQS thành phố đã lãnh đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức của đảng viên; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng... nên chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Qua đánh giá chất lượng năm 2011, Đảng bộ Quân sự thành phố có trên 83,33% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 9, lưu ý: Năm 2012, ĐUQS TP Cần Thơ cần tiếp tục lãnh đạo LLVT thành phố nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và trình độ kỹ thuật, chiến thuật của người chỉ huy các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. ĐUQS thành phố cần lãnh đạo nâng cao chất lượng của lực lượng dự bị động viên và lực lượng dân quân tự vệ; đẩy mạnh công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của bộ đội; thực hiện tốt công tác hậu cần - kỹ thuật, bảo đảm cho LLVT thành phố huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết