28/03/2023 - 19:21

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9:

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh 

(CT) - Chiều 28-3, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) Quân khu 9 (QK9) tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP&AN năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Ðảng ủy, Tư lệnh QK9, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN QK9 chủ trì hội nghị. Các đồng chí: lãnh đạo Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN thành phố… đến dự.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 và Hội đồng Giáo dục QP&AN các tỉnh, thành trên địa bàn QK9 tham dự hội nghị.

Năm qua, Hội đồng Giáo dục QP&AN QK9 chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp thực hiện tốt công tác giáo dục QP&AN; quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản, thông tư, hướng dẫn của cấp trên cho từng cấp; công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng được triển khai chặt chẽ, thống nhất; công tác giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên đi vào nền nếp, chất lượng môn học được nâng lên; phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân được đẩy mạnh… Năm 2022, toàn QK9 đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN đạt 106,37% so với kế hoạch, đúng chương trình, nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối; trên 97% sinh viên, trên 99% học sinh được học môn Giáo dục QP&AN theo quy định... Qua đó góp phần quan trọng trong nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Năm 2023, Hội đồng Giáo dục QP&AN QK9 tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Luật Giáo dục QP&AN, các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng, văn bản chỉ đạo của Hội đồng Giáo dục QP&AN Trung ương, QK9; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát trong công tác giáo dục QP&AN; tổ chức tốt việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở… Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai sâu rộng, chặt chẽ, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP&AN.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt cho biết thời gian tới Hội đồng Giáo dục QP&AN QK9 tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QP&AN cho các đối tượng. Ðồng thời đề nghị Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 2, 3, 4 và các đối tượng khác. Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng kiến thức QP&AN phù hợp với đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao năng lực chỉ đạo của Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy môn Giáo dục QP&AN…

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết