01/04/2010 - 09:04

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn:

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản

(CT)- Chiều 31-3-2010, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp sơ kết công tác xây dựng cơ bản (XDCB) quí I-2010, thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) và tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 4-2-2010 của UBND thành phố (về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Cần Thơ). Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng: Trong quí I-2010, thành phố đã thực hiện giải ngân XDCB đạt khoảng 25% so với kế hoạch vốn, riêng vốn trái phiếu Chính phủ đạt 40,39%. Đây là kết quả khả quan, trong quí II-2010, thành phố cần tập trung quyết liệt cho công tác XDCB, phấn đấu đến đầu tháng 7-2010 toàn thành phố phải giải ngân XDCB đạt 70% so với kế hoạch vốn, riêng vốn trái phiếu Chính phủ đạt 80%. Sau cuộc họp này, các ngành và các địa phương cần tập trung cho công tác GPMB, xây dựng các khu tái định cư; tăng cường kiểm tra các nhà thầu thi công; hoàn thành các thủ tục để giải ngân, củng cố các ban quản lý dự án...

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, trong quí I-2010, thành phố đã thực hiện XDCB với giá trị khối lượng hơn 511 tỉ đồng và đạt 24,75% kế hoạch vốn phân bổ. Tính đến ngày 31-3-2010, kho bạc đã thanh toán và tạm ứng cho các công trình trên địa bàn thành phố được hơn 559,6 tỉ đồng...

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ cho biết sau gần 2 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 4-2-2010 của UBND thành phố, sự đồng thuận của người dân có đất bị thu hồi khá tốt. Theo quyết định này, chính sách hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất và các khoản hỗ trợ khác có nâng lên so với trước; đồng thời chính sách tái định cư có mở rộng hơn... Tuy nhiên, quyết định khi được triển khai ra dân cũng đã gặp một số khó khăn phát sinh và cần được điều chỉnh cho phù hợp hơn với tình hình thực tế địa phương...

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết