28/05/2020 - 08:44

Đảng bộ Cục Hải quan TP Cần Thơ

Tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan 

Những năm qua, Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu về cải cách hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu ngày càng cao. Trước tình hình trên, Đảng bộ Cục Hải quan TP Cần Thơ đã phát huy vai trò lãnh đạo, nêu gương trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, khâu đột phá đã đề ra trong nhiệm kỳ.

Đảng bộ Cục Hải quan TP Cần Thơ luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong ảnh: Cán bộ viên chức Cục Hải quan TP Cần Thơ trao đổi  nghiệp vụ hải quan với đại diện doanh nghiệp. Ảnh: CTV 

Phát huy sức mạnh đoàn kết

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Hải quan TP Cần Thơ đặt ra khâu đột phá là phối hợp với chính quyền lãnh đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tập trung triển khai thực hiện tốt Luật Hải quan (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn Luật (Nghị định, Thông tư và các quy trình nghiệp vụ).

Để hoàn thành khâu đột phá, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng Quy chế làm việc và phối hợp với tập thể lãnh đạo Cục, phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Tiếp tục bổ sung sửa đổi Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ để hoàn thiện quy chế, phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ. Ở nhiệm kỳ này, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan TP Cần Thơ có 13 đồng chí, với 3 đồng chí là lãnh đạo Cục, 8 đồng chí là trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Cục luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện kết nạp Đảng cho 24 quần chúng ưu tú, đạt 171,42% chỉ tiêu (kết nạp Đảng ít nhất 14 đảng viên mới). Từ đó, tập trung phát huy sức mạnh đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong các năm 2015, 2017, 2018, 2019 thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu pháp lệnh, chỉ tiêu phấn đấu giao. Riêng năm 2016 thu NSNN không đạt chỉ tiêu kế hoạch nhưng hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu do Bộ Tài chính giao. Các mặt công tác khác đều được lãnh đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả. 

Tiếp tục tập trung vào khâu đột phá

Ông Nguyễn Văn Vũ, Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan TP Cần Thơ, cho biết, nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ Cục Hải quan TP Cần Thơ xác định mục tiêu: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ Cục Hải quan TP Cần Thơ trong sạch vững mạnh; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, điều hành; xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tạo đồng thuận trong đảng viên và công chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Các chỉ tiêu phấn đấu cơ bản được đặt ra: Trên 98% đảng viên và quần chúng được quán triệt, học tập đầy đủ các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng mọi hình thức; hằng năm có trên 85% đảng viên xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, có trên 80% chi bộ xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, các đoàn thể đạt xếp loại chất lượng “Trong sạch, vững mạnh” hoặc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Đảng bộ phấn đấu xếp loại chất lượng hằng năm đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên...

Đảng bộ Cục Hải quan TP Cần Thơ xác định tập trung thực hiện khâu đột phá: Đảng ủy phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hải quan; triển khai thực hiện tốt Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn Luật; đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan. Thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới, công tác kiểm tra sau thông quan và các nhiệm vụ công tác khác đúng quy định. Trong đó, tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc theo phương châm của ngành “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả”.

Nam Hương

Chia sẻ bài viết