17/04/2013 - 22:05

Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam

Trong hai ngày 17 - 18/4, tại Khánh Hòa, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2013. Dự hội nghị có Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, cùng hơn 400 đại biểu đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh, thành và lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí cả nước.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nhấn mạnh, báo chí Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của đất nước hiện nay. Trong thành tựu chung của đất nước đó có sự góp phần quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam, của cán bộ, hội viên, nhà báo sinh hoạt và làm việc tại các tổ chức cơ sở Hội. Báo chí tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trên cơ sở phát huy những thành tích đạt được, chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong năm 2012, Hội Nhà báo Việt Nam đã đề ra các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động năm 2013, trong đó nhiệm vụ tổng quát, trọng tâm là tiếp tục nâng cao vai trò của Hội trong việc quản lý, chỉ đạo báo chí và xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm các hội viên, nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác thông tin báo chí, thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức của người làm báo...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận một số nội dung quan trọng, như: tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động Hội - vai trò của cán bộ chuyên trách; công tác khảo sát nhu cầu đào tạo của nhà báo trong 5 năm tới (2013- 2018); tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo...

Tiên Minh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết