13/05/2022 - 20:41

Tiếp thu ý kiến đóng góp, đề xuất nhanh chóng hoàn thiện Quy chế làm việc mới của UBND thành phố 

(CT) - Ngày 13-5, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì hội nghị tổng kết Quy chế làm việc của UBND thành phố.

Ông Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị.​

Tính từ năm 2004 đến nay, UBND TP Cần Thơ đã 4 lần ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố. Quy chế làm việc lần thứ tư được ban hành vào năm 2016. Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện, các thành viên UBND thành phố có sự đổi mới về phương thức chỉ đạo, điều hành sát sao với công việc; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; cải cách thủ tục hành chính chuyển biến mạnh mẽ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, UBND thành phố thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tính năng động, sáng tạo của các cơ quan, địa phương. Thành phố cũng lựa chọn một số lĩnh vực làm khâu đột phá, làm thí điểm, thường xuyên chỉ đạo việc rút kinh nghiệm và mở rộng, để tổ chức hoạt động của UBND các cấp đạt kết quả cao.

Bên cạnh kết quả đạt được, thực tế thi hành các quy định của quy chế làm việc còn những trường hợp chưa nghiêm; tình trạng chậm triển khai nhiệm vụ được giao vẫn diễn ra ở một số sở, cơ quan, ban ngành và địa phương. Quá trình giao nhiệm vụ còn có lúc chưa rõ ràng, cụ thể về chủ thể chịu trách nhiệm; không ít trường hợp thiếu tính khả thi cả về nội dung nhiệm vụ và tiến độ thực hiện; chưa có cơ chế hiệu quả để đôn đốc, kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng. Bên cạnh đó, việc phân cấp cho sở, ngành và địa phương chưa thật sự mạnh mẽ, nhất là đối với việc xử lý các công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các thủ tục hành chính...

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Việt Trường nhấn mạnh: Nhiệm vụ của thành phố trong giai đoạn hiện nay rất nặng nề, kỳ vọng của nhân dân thành đối với chính quyền rất lớn. Vì vậy, việc điều chỉnh, bổ sung, sửa chữa để ban hành Quy chế làm mới là rất cần thiết. Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, Quy chế làm việc mới cần đảm bảo sự lãnh đạo của Ðảng, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Thành ủy, HÐND thành phố. Ðồng thời, phải đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đảm bảo tính kế thừa và quy định rõ hơn về nguyên tắc, trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc, đề cao sự đồng thuận và thống nhất giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc mới và thông qua thẩm định của Sở Tư pháp trình UBND thành phố xem xét quyết nghị tại phiên họp thường kỳ tháng 5-2022.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết