08/04/2012 - 18:31

Tiền Giang: Nhân rộng mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Tiền Giang đang tập trung đẩy mạnh hai phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX” và “HTX tiên phong trong phong trào xóa đói giảm nghèo – Xây dựng nông thôn mới”, nhân rộng các mô hình HTX điển hình tiên tiến làm hạt nhân cho sự thành công của Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 có từ 15 – 20 mô hình HTX vững mạnh toàn diện, hàng năm có 90% số HTX hoạt động ổn định có lãi, khu vực kinh tế tập thể đến năm 2015 đóng góp 2% tổng GDP và tăng trưởng HTX bình quân 10% – 15%/năm.

Hiện nay, Tiền Giang đã phát triển mạng lưới 194 HTX và 1.687 tổ hợp tác hoạt động trong 8 lĩnh vực chính: nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng, vận tải, quỹ tín dụng nhân dân và y tế, thu hút gần 51.000 xã viên, tạo công ăn việc làm cho trên 2,5 vạn lao động, trong đó có 1,5 vạn lao động có việc làm thường xuyên. Qua đánh giá, có gần 87% hợp tác xã khá giỏi, số yếu kém chỉ còn 2,2%, giảm 33,33% so với năm trước. Tỉnh có 12 HTX điển hình tiên tiến tiêu biểu, trong đó có 2 hợp tác xã nông nghiệp hàng đầu: HTX nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Bình Tây (HTX Bình Tây) của huyện Gò Công Tây từng được phong tặng danh hiệu cao quí Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và HTX nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Tân Mỹ Chánh (HTX Tân Mỹ Chánh) của TP Mỹ Tho.

MINH TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết