28/03/2020 - 13:51

Tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô

Cử tri đề nghị thành phố thông tin về tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thời gian qua, thực hiện theo quy hoạch được duyệt, thành phố đã thực hiện đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình thuộc quy hoạch khu Trung tâm Văn hóa Tây Đô ở quận Cái Răng. Cụ thể như: bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây đô - giai đoạn 1; khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô - giai đoạn 1; phê duyệt dự án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô - giai đoạn 2…

Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch của dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô tại quận Cái Răng. Qua đó, làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình HĐND thành phố xem xét, quyết định đầu tư các công trình theo quy hoạch, phù hợp về nguồn vốn và có lộ trình đầu tư thích hợp.

Chia sẻ bài viết