14/06/2024 - 05:05

Tiến độ thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ 

Cử tri đề nghị rà soát, thông tin về tiến độ, thời gian thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TÐC) thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, tại phường Long Tuyền. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 7,72ha (trong đó: diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân khoảng 7,25ha; diện tích đất thủy lợi, đường giao thông, sông,... khoảng 0,47ha); tổng số hộ dân ảnh hưởng dự án 84 trường hợp (trong đó có 69 trường hợp có đất và 15 trường hợp xây dựng nhà trên đất người khác), với nhu cầu TÐC khoảng 35 trường hợp, tương đương khoảng 38 nền (trong đó có 9 trường hợp ảnh hưởng đất thổ cư, trên đất không có nhà). Thời gian thực hiện dự án từ 2018-2024.

Dự án đã hoàn tất công tác kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường, họp xét tính pháp lý và thông qua Hội đồng 84/84 trường hợp, diện tích khoảng 7,25ha. Trình và có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 84/84 trường hợp, diện tích khoảng 7,22ha, với số tiền 122.871.275.377 đồng. Chi trả bồi thường 83/84 trường hợp, với số tiền 121.924.291.233 đồng, diện tích khoảng 7,21ha. Ðến nay, đã có 54/84 trường hợp hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho dự án, diện tích khoảng 4,37ha; 29 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, với lý do chờ nhận nền TÐC.

Về TÐC, đã có quyết định phê duyệt chính sách TÐC 84/84 trường hợp, trong đó có 26 trường hợp đủ điều kiện xét TÐC, tương đương 28 nền; 58 trường hợp không đủ điều kiện xét TÐC. Qua tổng hợp hồ sơ, tại dự án có 26 trường hợp đủ điều kiện xét TÐC, tương đương 28 nền và 8 trường  hợp bị ảnh hưởng toàn bộ đất ở, không có nhà ở trên đất. Tuy nhiên, dự án chưa có quỹ nền TÐC để bố trí cho người dân. Sau khi có nguồn nền, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức bốc thăm, giao nền TÐC cho các trường hợp đã có quyết định phê duyệt chính sách TÐC theo quy định.

Chia sẻ bài viết