03/11/2020 - 19:48

Tiến độ dự án khu đô thị mới phường An Bình 

Cử tri đề nghị thông tin về tiến độ dự án khu đô thị mới phường An Bình (khu 3). Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố như sau:

Dự án khu đô thị mới phường An Bình (khu 3) được UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2017/QÐ-UBND ngày 9-8-2018. Dự án có quy mô 48,75ha, được thực hiện tại khu đất phần lớn nằm trên địa bàn phường An Bình, quận Ninh Kiều và một phần nhỏ diện tích thuộc huyện Phong Ðiền. Thời gian thực hiện dự án từ quý IV-2018 đến quý III-2023.

Ngày 15-5-2020, Sở Kế hoạch và Ðầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương họp rà soát tiến độ triển khai thực hiện dự án. Theo đó, dự án đã được UBND thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đang thực hiện hồ sơ dự án, thiết kế cơ sở, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường,… Về công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất để giải phóng mặt bằng dự án; đã thực hiện đo đạc phần diện tích khoảng 6ha ở huyện Phong Ðiền, thông báo thu hồi đất của 54 hộ dân và đang triển khai thực hiện kiểm kê do đạc phần diện tích đất khoảng 42,75ha tại quận Ninh Kiều.

Hiện nay, dự án đã chậm tiến độ so với chủ trương đầu tư của UBND thành phố. Sở Kế hoạch và Ðầu tư sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư triển khai nhanh các thủ tục còn lại của dự án; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án, kịp thời tham mưu UBND thành phố xử lý, nếu chủ đầu tư không tích cực triển khai thực hiện dự án.

Chia sẻ bài viết