10/06/2015 - 10:56

Huyện ủy Phong Điền

TÍCH CỰC CHUẨN BỊ ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đảng bộ huyện Phong Điền có 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Trong đó, có 11 đảng bộ cơ sở và 39 chi bộ cơ sở. Đến ngày 15-5-2015, Huyện ủy đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở. Song song đó, Huyện ủy cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đồng chí Trần Trường Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 79-KH/TU của Thành ủy Cần Thơ, Huyện ủy Phong Điền đã xây dựng Kế hoạch số 89-KH/HU chỉ đạo đại hội đảng các cấp. Theo đó, các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy cũng cụ thể hóa và triển khai, quán triệt cho các tổ chức đảng trực thuộc. Thành ủy chọn Đảng bộ xã Mỹ Khánh tổ chức đại hội điểm cấp thành phố. Huyện ủy chọn Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy và chọn Đảng bộ xã Giai Xuân thực hiện chủ trương thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư xã. Căn cứ kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ xã Mỹ Khánh và Đảng bộ xã Giai Xuân đã xây dựng kế hoạch đại hội cấp mình, lập các tiểu ban phục vụ đại hội, phân công rõ trách nhiệm đối với từng thành viên trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đại hội, các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy chủ động phối hợp với Đảng ủy xã Mỹ Khánh và Đảng ủy xã Giai Xuân thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác chuẩn bị đại hội.

Các đại biểu làm lễ khởi công xây dựng cầu Hai Đê chào mừng Đại hội Đại biểu đảng bộ
huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Lam Đa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Khánh, cho biết: "Là đơn vị được Thành ủy chọn tổ chức đại hội điểm nên xã chủ động chuẩn bị chu đáo mọi mặt công tác để tổ chức thành công đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành đúng quy trình, hướng dẫn của trên về khâu rà soát bổ sung quy hoạch đến việc xây dựng đề án nhân sự của ban chấp hành Đảng bộ khóa mới bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn và cơ cấu. Việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy đảng, đảng viên, nhân dân. Công tác tuyên truyền trước và trong đại hội được chú trọng, thu hút được sự quan tâm theo dõi của các tầng lớp nhân dân…". Đảng ủy xã Mỹ Khánh cũng chỉ đạo phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp. Đảng bộ đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền cát, đá, ngày công lao động cộng với sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đã thực hiện 2 tuyến đường giao thông dài 4.000 mét; xã hỗ trợ xi măng và vận động dân đóng góp ngày công, 42 triệu đồng xây dựng cầu giao thông dài 21 mét, ngang 2 mét. Chào mừng đại hội Đảng bộ huyện, xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khởi công xây dựng 6 cây cầu giao thông, xây dựng hẻm Trại Giống, xây dựng tuyến cảnh quan lộ Vòng Cung sáng, xanh, sạch, an toàn. Sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phân công nhiệm vụ các đồng chí trong ban chấp hành phụ trách từng lĩnh vực và các chi bộ; đồng thời nhanh chóng triển khai, đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống.

Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2015-2020 cũng được Chi ủy tập trung chuẩn bị chu đáo mọi mặt. Theo đồng chí Trương Kim Khuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Chi ủy xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ phục vụ Đại hội Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự thảo báo cáo chính trị đánh giá được tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đã đề ra mục tiêu, phương hướng, các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Việc xây dựng phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng được chi ủy quan tâm thực hiện đúng theo quy trình, hướng dẫn. Kết quả đại hội đã bầu đủ 5 thành viên cấp ủy khóa mới, đạt yêu cầu cơ cấu theo quy định. Sau đại hội, chi ủy phân công nhiệm vụ từng chi ủy viên; đồng thời triển khai quán triệt nghị quyết đại hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau đại hội điểm, đến ngày 15-5-2015, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức xong đại hội đảng cấp cơ sở. Theo đồng chí Trần Trường Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ các đại hội điểm, Huyện ủy tập trung chỉ đạo để hoàn thành đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở. Trong đó, nội dung báo cáo chính trị phải sát hợp với các đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của chi, đảng bộ và cần nêu rõ những giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Trong đại hội cần dành thời gian để các đại biểu tham luận, thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện. Công tác nhân sự phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, đảm bảo cấp ủy khóa mới có đủ điều kiện, cơ cấu hợp lý. Việc bầu cử trong đại hội phải thực hiện đúng quy định của Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Kết quả các chi, đảng bộ cơ sở đã bầu được 237 cấp ủy viên. Trong đó, có 172 đồng chí tái cử, 23,21% nữ, 27,85% trẻ.

Theo đồng chí Trần Trường Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, Huyện ủy đang tập trung chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện ủy đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và đang xin ý kiến của Thành ủy, dự kiến đầu tháng 7-2015 sẽ tổ chức đại hội cấp huyện. Về công tác nhân sự, Huyện ủy thực hiện đúng theo quy trình được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Trong đó, đảm bảo các tiêu chuẩn, cơ cấu và đổi mới so với nhiệm kỳ trước. Ngoài ra, Huyện ủy cũng chỉ đạo các ngành, các địa phương đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua thực hiện các công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà đại đoàn kết, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn…Đây cũng là các bước thực hiện các tiêu chí để tiến tới công nhận huyện Phong Điền đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Thanh Thy

Chia sẻ bài viết